(OBS denne funktion virker kun på desktop)

Download grunddata

Folk i Fortiden small logo

Her kan du downloade grunddata fra folketællingerne eller fra de andre kildetyper, som Rigsarkivet stiller til rådighed via Folk i Fortiden. Det giver dig mulighed for selv at arbejde videre med de originale data.

Hvad er grunddata?

Grunddata er de data, som er blevet tastet ind direkte fra originalkilden. På Folk i Fortidens Danmarkskort ser du data i aggregeret form – det vil sige statistiske sammentællinger for større eller mindre grupperinger. Grunddata giver dig i stedet oplysningerne på individniveau. Her får du de data, som er grundlaget for de statistiske sammentællinger.

For folketællingerne betyder det for eksempel, at du får oplysninger om hver enkelt indbygger i det område, som du vælger at downloade fra – det gælder f.eks. navn, alder, civilstand, men der er også mange andre oplysninger, alt efter hvilken årgang du vælger at downloade.

På denne side kan du downloade grunddata fra de danske folketællinger fra perioden 1787-1901, sådan at du selv kan arbejde videre med dem og lave statistiske analyser.

Her kan du downloade grunddata fra folketællingerne eller fra de andre kildetyper, som Rigsarkivet stiller til rådighed. Det giver dig mulighed for selv at arbejde videre med de originale data. Til forskel fra de aggregerede data, som vises på Danmarkskortet, giver grunddata dig oplysninger på individniveau.

Hvad er grunddata?

Du får de transskriberede folketællingsdata i rå form – dvs. præcis sådan som de er tastet ind af frivillige indtastere – bortset fra fire kolonner, som også findes i en bearbejdet (renset og standardiseret) form:

  • Alder
  • Køn
  • Civilstand
  • Husstandsnummer

Disse kolonner har Rigsarkivet renset og standardiseret, så det er nemmere for dig som bruger at analysere data.

Hvilke data kan jeg downloade?

Du kan downloade data fra fx dit eget lokalområde med udgangspunkt i de administrative enheder sogn/købstad, herred eller amt – eller fra hele landet. Desuden kan du downloade grunddata om de atypiske grupper, som er vist på selve kortsiden. Når du har udvalgt, hvor du vil have data fra, kan du til- og fravælge de variable, du finder relevante.

Du skal definere og downloade grunddata i højre side af skærmbilledet.

Download data form

Vælg først kildetype, som du vil have data fra:

Kildetype

Vælg hvilke variable (kolonner), der skal være i din datafil:

×

Amt

Den administrative enhed.

×

Transskriptionstype

Angiver transskriptionsenhedens type, f.eks. Delsogn, Købstad, Kvarter eller Sogn.

×

Herred

Den administrative enhed.

×

Transskriptionsenhed

Stednavn for det område, som transskriptionsenheden dækker. Oftest et sogn eller tilsvarende.

×

Transskriptionsnummer

Nummer for transkriptionsenhed.

×

Folketællingsår

Kildetype og år.

×

Løbenummer

Kombinationen af kipnr (transskriptionsnummer) og løbenr skaber et individuelt id inden for hver transkriptionsenhed.

×

Stednavn

Stednavn.

×

Husstandsnummer

Husstandsnummer.

×

Matrikel/adresse

Matrikel nr. eller adresse oplysninger.

×

Navn

Personens fulde navn, inklusiv fornavn, efternavn og i nogle tilfælde pigenavn.

×

Alder

Alder, som angivet i kilden. Indtil 1870 angav dette alderen ved næstkommende fødselsdag. Efter 1870 rapporterede man den allerede opnåede levealder.

×

Civilstand

Civilstand, som angivet i kilden.

×

Nr. ægteskab (a)

Indikerer om det er personens første, andet, tredje osv. ægteskab.

×

Erhverv

Erhverv, som angivet i kilden. Feltet indeholder både erhverv og stilling i husstanden

×

Kommentar

Kommentar til kilden fra indtaster.

×

Stilling i husstand

Stilling i husstanden.

×

Antal familier

Antal familier per husstand.

×

Fødested

Fødested.

×

Trossamfund

Religiøst tilhørsforhold.

×

Handicap

Kun sparsomt udfyldt. For 1845 og 1860 rapporters mentale handicap. For 1880 rapporteres døve, blinde og stumme.

×

Køn

Fortolket af indtastere i tællingerne 1787 til 1860. Transskriberet i 1880 og 1901.

×

Midlertidigt opholdssted

Midlertidigt opholdsted.

×

År for tilflytning

År for tilflytning til kommune.

×

Vielsesår

Hvornår personen blev gift (kun for gifte, enker og enkemænd).

×

Antal levende børn

Hvornår personen blev gift (kun for gifte, enker og enkemænd). Sparsomt rapporteret udenfor København .

×

Antal døde børn

Antallet af døde børn i ægteskabet, inklusiv dødfødte (kun for gifte, enker og enkemænd). Sparsomt rapporteret udenfor København.

×

Boligtælling

Boligtælling.

×

Erhvervssted

Arbejdsplads.

×

Fødselsdato

Fødselsdato.

×

Sidste opholdssted

Sidste opholdssted.

×

Ægtefælles dødsår

År for ægtefælles død, hvis ægteskabet er blevet afbrudt af døden (kun for gifte, enker og enkemænd).

×

Midlertidigt nærværende

Midlertidigt nærværende.

×

Nr. ægteskab (b)

Indikerer om det er personens første, andet, tredje osv. ægteskab.

×

Adresse

Adresse.

×

Matrikelnummer

Matrikelnummer.

×

Husleje

Huslejens størrelse for et halvt år. Kun for København.

×

Vinduer

Antal af værelser med vinduer. Kun for København.

×

Gadenummer

Gade nr.

×

Forhus

Forhus.

×

Skemanummer

Nummer for udfyldt skema.

×

Kildekommentar

Indtasters kommentar til kilden.

×

Fødeår

Fødselsår.

×

Ejendommens navn

Ejendommens navn.

×

Ejerens navn

Navn på ejeren.

×

Køn (stand.)

Variabel skabt af en algoritme, der tildeler kønnet baseret på navn(e) og placering i husholdningen.

×

Alder (stand.)

Standardiseret til alder i tal

×

Husstandsnummer (stand.)

Baseret på en kombination af variablerne: Stednavn, Husstands_familienr, Matr_nr_address og Løbenr_i_indtastningen.

×

Civilstand (stand.)

Standardiseret civilstand.

×

Alder i fyldte år (stand.)

Den totale alder (i hele år), personen har levet. Variablen forsøger at tage højde for varierende optællingspraksis mellem folketællinger.