<

Søgefelt

×

Sammenlign to år

Via denne funktion kan du se udviklingen i dine variable mellem de to år, som du selv vælger.

Du kan for eksempel besvare spørgsmål som, hvor mange procentpoint andelen af ugifte kvinder er steget/faldet mellem to folketællingsår?

Geografi

×

Sogn/Købstad

Begreberne dækker over den administrative inddeling af et geografisk område. Sogn dækker over områderne i landdistrikterne, og købstæder dækker over de større byer. Til forskel fra resten af landets byer er København inddelt i flere sogne. Hovedstadens mange forskellige sogne er her smeltet sammen til én stor enhed.

Den geografiske inddeling efter sogn/købstad bygger på inddelingen, som den var i 1901. Det svarer ikke i alle tilfælde til sogneinddelingen i 1800-tallet. Sogne- og købstadsgrænser har løbende ændret sig i takt med administrative omlægninger, inddæmning af vådområder samt naturens påvirkningen af kystlinjerne. For at lette sammenligningen mellem forskellige år har vi valgt at bruge 1901-grænserne i en modificeret udgave i hele den periode, som Folk i Fortiden dækker.

×

Amt

Fra 1662 til 2007 var Danmark inddelt i amter, som var den øverste verdslige inddeling af landet. Amterne blev nedlagt i 2007, og i stedet blev landet inddelt i regioner.

Den geografiske inddeling efter amt bygger på inddelingen, som den var i 1901. Amtsgrænserne har ligesom sognegrænserne ændret sig. For amternes vedkommende især i forbindelse med en administrativ reform i 1793. For at lette sammenligningen mellem forskellige år har vi dog valgt at bruge grænserne fra 1901 i hele den perioden, som Folk i Fortiden dækker.

Måde

×

Procent

Dataene på kortet vises i procenter.

×

Antal

Dataene på kortet vises i reelle tal.

Udvælg og vis data på kort

Andre befolkningsstatistiske mål

Andre data til visning på kortet

Information
Hold musen over et område for at se resultaterne.
Andelen af mænd i 1850
Oversigt
> 2000
75-100%
1500 - 1999
65-74%
1000 - 1499
55-64%
500 - 999
45-54%
250 - 499
35-44%
100 - 249
25-34%
< 100
0-24%
Ingen informationer
Ingen informationer

Søgefelt

×

Sammenlign to år

Via denne funktion kan du se udviklingen i dine variable mellem de to år, som du selv vælger.

Du kan for eksempel besvare spørgsmål som, hvor mange procentpoint andelen af ugifte kvinder er steget/faldet mellem to folketællingsår?

Geografi

×

Sogn/Købstad

Begreberne dækker over den administrative inddeling af et geografisk område. Sogn dækker over områderne i landdistrikterne, og købstæder dækker over de større byer. Til forskel fra resten af landets byer er København inddelt i flere sogne. Hovedstadens mange forskellige sogne er her smeltet sammen til én stor enhed.

Den geografiske inddeling efter sogn/købstad bygger på inddelingen, som den var i 1901. Det svarer ikke i alle tilfælde til sogneinddelingen i 1800-tallet. Sogne- og købstadsgrænser har løbende ændret sig i takt med administrative omlægninger, inddæmning af vådområder samt naturens påvirkningen af kystlinjerne. For at lette sammenligningen mellem forskellige år har vi valgt at bruge 1901-grænserne i en modificeret udgave i hele den periode, som Folk i Fortiden dækker.

×

Amt

Fra 1662 til 2007 var Danmark inddelt i amter, som var den øverste verdslige inddeling af landet. Amterne blev nedlagt i 2007, og i stedet blev landet inddelt i regioner.

Den geografiske inddeling efter amt bygger på inddelingen, som den var i 1901. Amtsgrænserne har ligesom sognegrænserne ændret sig. For amternes vedkommende især i forbindelse med en administrativ reform i 1793. For at lette sammenligningen mellem forskellige år har vi dog valgt at bruge grænserne fra 1901 i hele den perioden, som Folk i Fortiden dækker.

Måde

×

Procent

Dataene på kortet vises i procenter.

×

Antal

Dataene på kortet vises i reelle tal.

Udvælg og vis data på kort

Andre befolkningsstatistiske mål

Andre data til visning på kortet

Information
Hold musen over et område for at se resultaterne.
Andelen af mænd i 1850
Oversigt
> 2000
75-100%
1500 - 1999
65-74%
1000 - 1499
55-64%
500 - 999
45-54%
250 - 499
35-44%
100 - 249
25-34%
< 100
0-24%
Ingen informationer
Ingen informationer