Om Folk i Fortiden

Folk i Fortiden er et historisk demografisk projekt udviklet af Rigsarkivet. Her er det muligt at undersøge forskellige emner, perioder og områder ved visuelt at få data præsenteret på Danmarkskortet eller ved at downloade grunddata.

Tidsmæssigt dækker Folk i Fortiden perioden 1787-1921 via forskellige former for kilder. De demografiske data bygger især på folketællingerne fra kongeriget Danmark og fra Sønderjylland, og er suppleret med data fra andre kildetyper.

Folketællinger for kongeriget

Folketællingernes formål var at tælle den danske befolkning. Det blev gjort således, at en tæller gik fra hus til hus eller fra gård til gård og noterede de folk, der boede der. Det varierer, hvilke oplysninger der blev noteret i de forskellige år, men informationerne navn, alder (eller fødselsdato), stilling i husstanden og erhverv blev altid noteret. Fødestedet blev først tilføjet fra 1845 og frem.

Folk i Fortiden giver således mulighed for at undersøge og kombinere forskellige oplysninger om befolkningen, som den var på forskellige nedslagstidspunkter (folketællingsårene).

De atypiske grupper i befolkningen

Til at sætte informationerne om hele befolkningen i perspektiv stilles data om forskellige atypiske grupper også til rådighed. Disse grupper skilte sig ud fra resten af befolkningen ved frivilligt eller tvunget at bo på en anden måde end den gængse befolkning, ofte på institutioner. De er således geografisk placeret på kortet i forbindelse med den institution, de befandt sig på i det specifikke folketællingsår.

Manglende data for Sønderjylland

I en stor del af den periode, som Folk i Fortiden dækker, var områderne syd for Kongeåen ikke en del af Danmark. Efter krigen i 1864 blev Sønderjylland en del af Preussen og først med Genforeningen i 1920 blev det en del af Danmark. På Folk i Fortiden er der derfor kun sparsomt med data fra Sønderjylland, da folketællingerne lavet af det tyske styre i perioden 1864 til 1920 ikke er bevaret, og da de sønderjyske folketællinger fra før 1864 endnu ikke er klargjort.

Dyk ned i andre kilder og historien

Folketællingerne er de bærende kilder bag de demografiske data, men Folk i Fortiden giver også adgang til andre af Rigsarkivets materialer. Datasæt indeholdende informationer om bl.a. fangerne i Horsens Statsfængsel og sønderjyder, der faldt i tysk tjeneste under 1. Verdenskrig, kan downloades, og sidst nævnte kan også undersøges via kortet.

Selvom befolkningen som helhed og bestemte grupper er det særlige fokus, er den enkelte også vigtig at forstå, når der arbejdes med historisk demografi. Derfor fortæller Folk i Fortiden også enkelte personers historier, så der sættes ansigt på nogle af dem, som statistikkerne og de demografiske data bygger på.

Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål til Folk i Fortiden, så kan du kontakte Rigsarkivet ved at skrive til: mailbox@sa.dk

Om Folk I Fortiden