Vejledning

I nedenstående vejledning får du en mere detaljeret gennemgang og gode råd til de forskellige sider og muligheder, som Folk i Fortiden stiller til rådighed.

Sådan bruger du kortet

Kortet på Folk i Fortiden er sådan indrettet, at nogle indstillinger er valgt for dig på forhånd. På kortet vises derfor altid året 1850, og kortet er inddelt efter sogn/købstad, og viser antallet af kvinder og mænd i de enkelte sogne/købstæder. Indstillingerne for kortvisningen kan du altid ændre, når du ønsker det.

TIP: Den optimale brug af kortet får du ved at følge disse trin:

Først skal du vælge det specifikke år på tidslinjen, som du vil arbejde med. Hvis du er interesseret i at undersøge forskellen mellem to år, kan du benytte funktionen ”Kombinér to år”. Herefter får du vist forskellen i antal procentpoint.

Vælg herefter, hvordan data skal vises. Du kan enten vælge sogn/købstad eller amt, og om du vil have kortet vist i procenter eller antal.

Til sidst skal du vælge de variable, du er interesseret i at få vist på kortet.

Under ”Udvælg og vis data på kort” kan du kombinere flere forskellige variable af gangen. Du kan f.eks. undersøge, hvor mange kvinder i alderen 20-29, der var ugifte i 1850.

Under ”Andre befolkningsstatistiske mål” kan du kun undersøge en variabel af gangen.

Under ”Andet data til visning på kortet” er det også kun muligt at undersøge en variabel af gangen. Her kan du bl.a. undersøge, hvor mange mænd der faldt i de enkelte år under 1. Verdenskrig i hvert sønderjysk sogn.

Hvis du ønsker at undersøge et specifikt geografisk sted, kan du søge på det nutidige stednavn i søgefeltet. Dermed dirigeres du hen på det søgte sted på kortet.

Tidslinjen og variablerne

De forskellige variabellister til venstre for kortet bygger på forskelligt kildemateriale, som bestemmer hvilke år, der vises på tidslinjen.

”Udvælg og vis data på kort” og ”Andre befolkningsstatistiske mål” bygger på folketællinger. Når du benytter disse variabellister, vil tidslinjen derfor indeholde de forskellige folketællingsår. Data tilgængelige i ”Andet data til visning på kortet” stammer fra forskellige kilder. Tidslinjen ændrer sig derfor efter, hvorvidt du undersøger data fra 1. Verdenskrig, 2. Verdenskrig eller andre kilder.

Når du skifter mellem de enkelte variabellister, skal du klikke på knappen ‘Nulstil kort’, for at opdatere og få vist de korrekte oplysninger.

Den administrative inddeling af Danmarkskortet

Kortet kan inddeles i to forskellige administrative lag: Du kan enten få kortet vist opdelt efter sogne-/købstadsgrænser eller efter amtsgrænser. Den administrative inddeling er konstant og følger inddelingen, som den var i 1901. Så uanset hvilket år du undersøger, så forbliver grænserne altid, som de var 1901.

Funktioner til sammenligning

Til at sammenligne data vist på kortet er der to muligheder:

Vis kort-side-ved-side

Funktionen ”Vis kort-side-ved-side” er oplagt at benytte, hvis du ønsker at sammenligne resultaterne fra forskellige variable i det samme år på samme sted, eller resultaterne fra samme variable i samme år men på forskellige steder på kortet.

Kombinér to år

Er du mere interesseret i at undersøge de samme variable i to forskellige år, er muligheden ”Kombinér to år” oplagt at bruge. Ved at markere to ønskede år, f.eks. 1834 og 1901, kan du se stigningen eller faldet i procentpoint for valgte variabel. Du kan f.eks. se, hvor i landet befolkningstætheden er steget eller faldet fra 1834 til 1901.

Data på Folk i Fortiden

Via Folk i Fortiden har du mulighed for at undersøge data fra forskellige kildetyper, som alle kan downloades som CSV filer.

Data på kortet

Kortet bygger primært på informationer hentet fra folketællinger fra det danske kongerige (Danmark nord for Kongeåen) og i et noget mere sparsomt omfang fra Sønderjylland – som jo ikke var dansk i perioden 1864-1920.

Som nævnt kan du under variabellisten ”Andet data til visning på kortet” vælge mellem variable, som bygger på data fra andre kildetyper end folketællinger. Du kan bl.a. undersøge hvor mange sønderjyder som faldt under 1. Verdenskrig, eller hvor mange danskere som meldte sig til kampene på østfronten under 2. Verdenskrig.

Når du undersøger nogle variable, som du finder interessante, eller finder nogle resultater du ønsker at arbejde videre med, kan du downloade de viste data for hele landet via knappen ”Download de viste data”.

Grunddata

De data, som downloades via kortet, er alt sammen beregnet data. Altså resultater som er blevet beregnet på baggrund af et datasæt. Hvis du hellere vil arbejde med ubearbejdet data, kan du downloade alle de brugte folketællinger og ekstra datasæt via siden ”Download Grunddata”. Det er disse grunddata, som er grundlaget for de variable, der vises på kortet.

I folketællingerne, som er tilgængelige for download, er der dog også tilføjet fire ekstra kolonner, som er rensede og standardiserede versioner af de originale indtastninger. Disse er alder, køn, civilstand og husstandsnummer. Bemærk, at hvis du downloader en helt folketælling fra 1840 og frem kan du ikke få den vist i Excel, idet Excel 2007 kun tillader 1.048.576 rækker. Her er det bedst at bruge programmer, der er særligt egnede til at bearbejde store datamængder.

Atypiske grupper

Til videre undersøgelse og sammenligning er informationer om såkaldte atypiske grupper tilgængelige via pins på kortet. De atypiske grupper består af folk, der – tvunget eller efter frit valg – levede på en anden måde end den gængse befolkning. Du kan her dykke ned i og undersøge nærmere, hvad der adskilte disse grupper fra resten af befolkningen – og se, at den danske befolkning ikke kun bestod af gennemsnitlige og typiske familier.

Under hver af de atypiske grupper har du, ud over muligheden for at downloade grunddata, muligheden for at downloade tabeller med data, der kan bruges til at sammenligne den atypiske gruppe med det omgivne samfund for det valgte år.

Da Rigsarkivet også ligger inde med flere supplerende kilder om de forskellige atypiske grupper, kan du komme direkte fra Folk i Fortiden over til det relevante sted på Rigsarkivets hjemmeside. Her kan du enten se kilderne, hvis de allerede er digitaliseret, eller søge om tilladelse til at se dem, og derefter bestille dem til en læsesal i nærheden af dig.

Fordyb dig via forsiden

Dyk ned i historien

Bag alle datasættene og statistikkerne, som Folk i Fortiden giver adgang til, er der virkelige mennesker, som har levet og oplevet forskellige perioder og begivenheder i Danmarkshistorien. Her på siden kan du læse om nogle af de mennesker, deres liv og skæbner. Du kan bl.a. læse om Thorvald Dau fra Als, som kæmpede flere år for Tyskland under 1. Verdenskrig og døde på lazarettet i Rumancourt i 1918.

Lær om statistik

Hvis du har lyst til at lære mere om statistik, hvordan det skal forstås, og hvordan du laver simpel relevant statistik med Folk i Fortiden-data, kan du kigge nærmer på siden ”Lær om statistik”. Her kan du se en video, som gennemgår nogle af de ting, du kan lave i Excel. Du kan også lære at lave forskelligt statistik med de datasæt, som du kan downloade igennem Folk i Fortiden.

Opgaver til Folk i Fortiden

Til at lære om funktionerne og få gode ideer til brugen af Folk i Fortiden kan du forsøge at besvare opgaverne om ”Familie”. Her kommer du godt rundt i de forskellige funktioner, og på samme tid lærer du om, hvordan familier så ud og ændrede sig igennem tiden.