Folk i Fortiden til undervisning

Er du interesseret i at bruge Folk i Fortiden i din undervisning, kan du herunder få inspiration til opgaver om familie, der både berører historie og statistik.

Familie

Familie er en institution, der har været kendt i århundreder. Ofte tilbringer mennesket de første mange år af sit liv sammen med sin familie. Mange er vokset op i det, som kaldes for en kernefamilie, hvor mand og kvinde lever sammen med deres fælles børn, men det udvidede familiebegreb har længe eksisteret og inkluderet flere generationer, samt folk som ikke er blodsbeslægtet. I de danske folketællinger var familien beskrevet via husstanden. Alle, som boede og levede sammen på samme matrikel, blev derved opfattet som en husstand/husholdning uafhængigt af slægtsskabet.

I det moderne samfund ses adskillige former for familier pga. ”nye” normer. Flere får børn uden for ægteskab og flere bliver skilt, hvilket ofte resulterer i sammenbragte familier. Via Folk i Fortiden kan du undersøge danske familier, som de så ud fra 1787 til 1901. Ved at undersøge kortet og det data kortet bygger på, gives der et indblik i, hvordan familiesammensætningen var i by og på land, og hvordan den ændrede sig over tid.

Familien er ikke kun en interessant institution at undersøge for at lære om begrebet familie. Ændringerne i familiesammensætningen er også et udtryk for samfundsændringer: Bl.a. arbejdsmarkedet, uddannelsesmulighederne, mulighederne for at få eget hjem m.m.

Opgaver til begrebet familie

Lær kortet at kende

  • Undersøg, hvor mange børn i alderen 0-9 år, der var i Toftlund sogn i 1787. Sammenlign resultatet med antallet af børn i alderen 0-9 år samme år i Brøns sogn.
  • Brug funktionen sammenlign to år og undersøg udviklingen i antallet af mænd i alderen 20-49 år i Svendborg Amt fra 1801 til 1901. Undersøg derefter det samme for kvinder.

Arbejdsspørgsmål med fokus på den historiske kontekst

  • Brug funktionen sammenlign to år og undersøg udviklingen i antal unge i alderen 20-29 år i Staden København fra 1834 til 190. Hvilke historiske begivenheder kan muligvis være årsager til stigningen eller faldet i unge?
  • Undersøg, hvor mange gifte i alderen 30-39 år der var i 1789 i Bregninge sogn (Taasinge). Se hvordan det har ændret sig over tid. Hvilke mulige årsager kan der være, som forklaring til udviklingen?
  • Undersøg herefter antallet af gifte i alderen 20-29 i 1850 i Bregninge sogn (Taasinge). Undersøg først antallet af kvinder og derefter mænd. Hvilke årsager kan der være til forskellen imellem køn?

Arbejdsspørgsmål med fokus på statistisk metode

  • Illustrér i en graf, hvordan den gennemsnitlige husstandsstørrelse har udviklet sig fra 1787 til 1901 på landsplan. Lav derefter to grafer: en som viser Århus købstad, og en som viser Ølstykke sogn på Sjælland, fra 1787 til 1901. Sammenlign de to områder med hinanden, og derefter med hele landet? Hvilke grunde kan der være til forskelle og ligheder? Hvad siger det om familiens udvikling?
  • Download kortdata for antallet af husstandstyper med ægtepar i for året 1834. Download derefter kortdata for husstandstyper uden ægtepar i for året 1834. Lav til sidst en graf, som bedst illustrerer det samlede antal af hver. Hvad kan du udlede fra grafen/graferne om begrebet familie?