Faldet i 1. Verdenskrig Thorvald Dau

Thorvald Dau blev født på Als den 16. oktober 1891 i landsbyen Broballe. På det tidspunkt var Sønderjylland tysk, som følge af Danmarks nederlag i den anden slesvigske krig. Der var dog stadig en stor danskhedsfølelse i landsdelen.

Foto: Thorvald Dau i uniform.
Kilde: Museum Sønderjylland.

I oktober 1913 blev Thorvald som 23-årig indkaldt som værnepligtig, og ved 1. Verdenskrigs udbrud blev han sendt til fronten for at kæmpe i en krig, der ikke var hans og med en tro på, at det ville blive en hurtig krig. Sådan gik det desværre ikke.

I alt deltog der på verdensplan 70 millioner soldater i 1. Verdenskrig. På tysk side deltog 13,4 millioner soldater, og heraf kom ca. 35.000 soldater fra Nordslesvig (Sønderjylland). Ca. 6.500 sønderjyder døde, og 6.500 blev såret.

Krigen bragte Thorvald vidt omkring i Europa, bl.a. til Polen, Rumænien og Frankrig. Thorvald skrev dagbog og sendte breve hjem til sine forældre. Dagbøgerne findes på Rigsarkivet, mens et udvalg af brevene er afskrevet og gengivet i Sønderjyske Årbøger 1930.

I august 1916 bliver Thorvalds regiment sat ind i kampene i Verdun, og han er med i et af de største slag i 1. Verdenskrigs historie. Kampene i Verdun varede fra februar til december og endte med mellem 700.000 og 800.000 døde, sårede og savnede. Da kampene sluttede, gik fronten stort set samme sted, som da de begyndte. Thorvald beskriver de forfærdelige kampe i sine breve hjem til forældrene:

Foto: Et sønderbombet Verdun, 1916.
Kilde: Getty Images.

”… Daglig kræves der her svære tab, det er ikke krig, men simpelthen myrderi. … Henad eftermiddagen den 8. august rygtedes det, at vi skulde afløse mandskabet i forreste linje, og desværre talte rygtet kun sandt. Vi er allerede temmelig udmattede og stemningen alt andet end god. Ved midnatstide sætter gruppen sig i bevægelse, men det er vanskeligt at holde forbindelsen vedlige. Hvert øjeblik maa vi kaste os ned for at faa lidt dækning mod granatsplinterne, og der er ingen vej, ingen sti mere at holde sig til. Kun huller og gennemrodet jord. Det er et rent helvede. … Uhyggeligt er det syn, det skarpe lys giver os lejlighed til at se i et kort og rædselsfuldt glimt. Faldne heste, stinkende, lemlæstede lig, som ingen tænker paa at grave ned; det vilde simpelthen være umuligt, de vilde ligesaa hurtigt blive væltet frem til overfladen af granaterne.”

Thorvald overlever 8 dage i Helvede ved fronten i Verdun. Thorvald skriver til sine forældre: “Vi har alle forandret os i de otte dage, enkelte er næsten ikke til at kende“.

De næste to år går med kampe ved forskellige frontafsnit i Europa, bl.a. ved frontlinjen ved Østrig-Ungarn og Ypres på Vestfronten. Orlov blev det ikke til. Tyskerne var forbeholdne over for at sende de dansksindede hjem på orlov af frygt for faneflugt. To gange bliver Thorvald såret og begge gange får han fortjenstmedaljer, bl.a. Jernkorset.

I april 1918 modtager forældrene en frygtelig besked fra Thorvald. Han er blevet hårdt såret og skriver til dem fra lazarettet i Rumancourt. En granat var sprængt i luften tæt på Thorvald og hans kammerater. Thorvald var blevet hårdt såret i begge ben, og han skriver hjem, at han regner med at krigen er slut for hans vedkommende. Samme granat dræbte seks af Thorvads kammerater og sårede syv. Thorvald dør knap en måned efter, at han kom på lazarettet, afkræftet og ude af stand til at komme sig. Han blev kun 26 år gammel og blev begravet på den sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig, kun godt seks måneder før krigen sluttede.

Thorvald var ikke den eneste fra sit hjemsogn, der faldt i 1. Verdenskrig. Omkring 10% af sognets mænd døde i 1. Verdenskrig, og det efterlod et sogn med mangel på arbejdskraft og færre giftefærdige mænd for de efterladte enker og ugifte kvinder at gifte sig med.

Gennemsnitsalderen for alle de faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig var 27 år. Den aldersgruppe med flest faldne i var unge mænd i alderen 21-25 år.

Tabel, der viser aldersfordelingen for faldne i 1. verdenskrig
Kilde: Database over faldne i Sønderjylland 1914-1918, Museum Sønderjylland og Rigsarkivet.

Den yngste, der mistede livet, var den kun 16-årige Anton Albert Friedrich Dörschlag fra Tønder. Han meldte sig som frivillig og ifølge Ribe Stiftstidende blev han den 1. maj 1915 sendt til fronten, hvor han den 4. maj faldt i krigen. Hans erhvervsbetegnelse som realskoleelev, taler sit tydelige sprog.

Thorvald Dau og Anton Albert Friedrich Dörschlag var blot to ud af mange unge mænd, der miste livet i tysk tjeneste under 1. Verdenskrig. Har du lyst til at se mere statistik eller selv arbejde videre med data, skal du gå til Kortet eller til Download grunddata.

Kilder: